در دوره کارشناسی ارشد به حوزه درمان های علوم اعصاب علاقه مند شدم و شروع به گذارند دوره ها کردم و سپس شروع فعالیت در این حوزه کردم. 

رها خدادادی

رزومه و سوابق کاری من

  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – دانشگاه سمنان
  • عضو پیوسته انجمن عصب روانشناسی ایران
  • نوروفیدبک
  • تحریک مغناطیسی مغز rTMS
  • تحریک الکتریکی مغز TDCS
  • نقشه مغزی QEEG و Clinical Q

گواهینامه ها

تقدیرنامه ها

رها خدادادی

سوابق همکاری

مرکز اعصاب و روان نوین

تاکنون – 1401 

درمانگر

بیمارستان شمس الشموس

1400-1401 

درمانگر- بیش از 3000 جلسه درمان