نوروتراپی (درمان های علوم اعصاب) شامل درمان هایی که می شود که نورون های مغز را تمرین می دهند و تحریک می کنند تا عملکرد خود را اصلاح کنند. نوروتراپی شامل دو بخش است، تشخیص اختلالات و درمان است.

نوروتراپی (درمان های علوم اعصاب)

خدمات تشخیصی

کلینیکال کیو Clinical Q

تست کلینیکال کیو یا به اختصار CQ، با استفاده از دو سنسور امواج مغزی را در نقاط مختلف اندازه گیری می کند و اختلالات مغزی را به راحتی شناسایی می کند.

نوار مغز یا کینیکال کیو Clinical Q

نقشه مغزی QEEG

نقشه مغزی نیز مشابه CQ است، با این تفاوت که با 19 سنسور امواج مغزی اندازه گیری می شود. این تست دقت بالاتری دارد و جامع تر است. 

قیمت نقشه مغزی QEEG

خدمات درمانی

نوروفیدبک

نوروفیدبک در حین دیدن فیلم با بازخورد تصویری، مغز را تمرین می دهد تا عملکرد خود را اصلاح کند.

انواع نوروفیدبک

تقویت مغناطیسی مغز rTMS

دستگاه ار تی ام اس با ارسال پالس های مغناطیسی نورون های مغز را تحریک می کنند تا امواج صحیح تولید کنند و این با باعث رفع اختلالات می شود.

تفاوت tms و rtms

تقویت الکتریکی مغز TDCS

دستگاه تی دی سی اس با جریان های الکتریکی محدود نورون های مغز را تحریک می کنند تا امواج صحیح تولید کنند و این با باعث رفع اختلالات می شود.

هزینه tdcs